Joomla extensions

Joomla Extensions các ứng dụng mở rộng cho thiết kế website Joomla do VINAZOOM Co., LTD phát triển

Joomla 3.0 module latest news with slidejs by Vinazoom

Today, we are happy to publish new module latest news for Joomla version 3.0 This module is integrated with jquery library slidejs With significant improvements in the new version of this module available integrated features include slide 2 options: Fade effect Slide effect Also integrated navigation and pagination slide function. This module was published under GNU/GPL License. It was

Joomla Module RSS news display block by VINAZOOM

Vinazoom RSS news display block là module viết cho Joomla version 1.5. Các bài viết sẽ được lấy từ phần  RSS của các trang web khác.  Module này sẽ hiển thị 1 bài viết intro, với hình ảnh và phần text. Sau đó là 1 số đường link đến các bài viết khác. Trong trường hợp phần RSS của trang được lấy tin không có hình ảnh,

Joomla Latest News module with slide effect

Vinazoom Latest News Joomla Slice effect là module viết cho Joomla 1.5. Xây dựng trên nền tảng module mặc định Latest News của Joomla, và thư viện hiệu ứng Jquery. Module Vinazoom Latest News Joomla Slice effect cho phép hiển thị bài viết, với hình ảnh, và introtext ngắn. Tích hợp ứng dụng Slider dạng Fade của Jquery. Tạo hiệu ứng đẹp cho

Joomla module Popular News with slide effect

Vinazoom Popular News Joomla Slice effect là module viết cho Joomla 1.5. Xây dựng trên nền tảng module mặc định Mostread News của Joomla, và thư viện hiệu ứng Jquery. Module Vinazoom Popular News Joomla Slice effect cho phép hiển thị bài viết, với hình ảnh, và introtext ngắn. Tích hợp ứng dụng Slider dạng Fade của Jquery. Tạo hiệu ứng đẹp

Joomla Component quản lý điểm dành cho trường học

Quản lý điểm là component được Vinazoom Co., Ltd xây dựng và phát triển cho Joomla 1.5 với tính năng tự động tính điểm trung bình, xếp loại học sinh; cung cấp account cho học sinh và phụ huynh. Component rất phù hợp với các trường THPT, THCS, giúp cho học sinh và phụ huynh có thể theo dõi điểm của con em mình một cách nhanh