Joomla Component quản lý điểm dành cho trường học

Quản lý điểm là component được Vinazoom Co., Ltd xây dựng và phát triển cho Joomla 1.5 với tính năng tự động tính điểm trung bình, xếp loại học sinh; cung cấp account cho học sinh và phụ huynh. Component rất phù hợp với các trường THPT, THCS, giúp cho học sinh và phụ huynh có thể theo dõi điểm của con em mình một cách nhanh nhất, thuận tiện nhất, chính xác nhất.

Mới quý khách xem demo.
Giá trọn gói: $200

Các tính năng chi tiết của component:

I. Back-end:

Quản lý khóa học: gồm có hai thông tin tên khóa học (VD: K10) và niên khóa (2009-2012).
Quản lý năm học:
Gồm có tên năm học (2010) và ghi chú cho năm học.
Quản lý các lớp học:
Gồm có tên lớp học (A10) và ghi chú (lớp chọn Toán, GV chủ nhiệm,…).
Quản lý học sinh:
– Gồm có các thông tin: mã số học sinh, họ tên, khóa học, lớp học, email, điện thoại, ngày sinh, địa chỉ và phụ huynh.

– Hỗ trợ cập nhật danh sách học sinh từ Excel, CSV.
– Khi nhập danh sách học sinh, hệ thống sẽ tự động tạo account cho học sinh và phụ huynh để vào xem điểm.
Quản lý điểm:
– Quản lý chi tiết điểm miệng, điểm 15′, điểm 45′, điểm thi học kỳ của từng môn học:

– Hỗ trợ nhập xuất điểm từ file Excel, CSV.
– Tự động tính điểm trung bình học kỳ, điểm trung bình từng môn cả năm, điểm trung bình cả năm, xếp loại học lực, hạnh kiểm và danh hiệu cho học sinh.

II. Font-end

Xem điểm cá nhân:
Xem chi tiết từng điểm, điểm trung bình của tất cả các môn:
Xem điểm theo lớp:
Xuất các biểu mẫu: hỗ trợ các loại biểu mẫu sau:
– Thống kê tỉ lệ % điểm trung bình và xếp loại học kỳ cả khóa.
– Thống kê tỉ lệ học kỳ cả khóa.
– Thống kê xếp loại học lực cả khóa.
– Thống kê xếp loại hạnh kiểm cả khóa.
– Phiếu điểm cá nhân từng lớp.
– Tổng kết điểm học kỳ từng lớp.

Hỗ trợ kỹ thuật:

Hướng dẫn cài đặt, bàn giao và sử dụng.
Bảo hành các lỗi được xác định là lỗi về mặt kỹ thuật do thiết kế của Vinazoom Co., Ltd.
Thời hạn bảo hành: 01 năm.

Bài viết liên quan