Joomla module Moneybookers Donation

Moneybookers Donation module là module đơn giản dành cho Joomla. Với chức năng donate (quyên góp, tài trợ) cho website của bạn. Sử dụng cổng thanh toán (payment gateway) moneybookers

Các thông số của module hiển thị như hình sau:

 

Bao gồm

  • Pay to email: là email tài khoản của bạn tại Moneybookers
  • Stataus URL là email của bạn nhận những thông báo khi có người donate
  • Amout to donate: là số tiền quyên góp, tính theo USD

 


English Tutorial

MoneyBookers donation module is a simple module for Joomla. It includes donate function use Moneybookers payment geteway

Some parameters of this module:

  • Pay to email: your merchant account at Moneybookers
  • Stataus URL EMAIL_TO_RECEIVE_PAYMENT_NOTIFICATION
  • Amout to donate: USD

Chúc các bạn thành công – Good luck

Public at Extensions Page of Joomla website: Moneybookers Donation Module at extensions.joomla.org

Download mod_moneybookersdonation

Bài viết liên quan