Joomla Module RSS news display block by VINAZOOM

Vinazoom RSS news display block là module viết cho Joomla version 1.5. Các bài viết sẽ được lấy từ phần  RSS của các trang web khác.  Module này sẽ hiển thị 1 bài viết intro, với hình ảnh và phần text. Sau đó là 1 số đường link đến các bài viết khác.

Trong trường hợp phần RSS của trang được lấy tin không có hình ảnh, module sẽ tự động hiển thị 1 ảnh RSS mặc định như hình trên.

Module có tích hợp trình bày bằng CSS

Các thông số của module:

Bao gồm

 • RSS Link là đường dẫn đến trang RSS của website cần lấy tin
 • More link display là số đường link sẽ hiển thị thêm bên dưới bài viết chính
 • Image width là chiều rộng ảnh minh họa của bài viết chính
 • Display Readmore link là lựa chọn có hiển thị thêm phần read more link trong phần giới thiệu ngắn của bài viết chính
 • Display default image là lựa chọn trong trường hợp bài viết chính không có hình ảnh, thì hiển thị hình ảnh mặc định
 • Phần Advanced Parameter dành cho việc sử dụng cache bộ nhớ đệm cho module này.

Sau khi cài đặt module sẽ hiển thị như hình dưới đây:

Support In English

Vinazoom RSS news display block is a Joomla 1.5 module. This module will display some articles of other website in block display.
With default configuration, one article will display with intro text , and a image on the left. If rss feed has no image, a default RSS image will display.
And after, there are some read more link to another Articles of that website.

Module configuration:

 • RSS link: The link to website’s RSS that you want to display on your website
 • More link display: The number of link displays after intro article.
 • Image width: The width of Image in intro article.
 • Display default image: The default Image will display if there are no image on RSS feed
 • Advanced Parameters: Choose cache for website run more fast.

After install This module will display like follow:

There are CSS file for you to display which way you want

Public at Extensions.Joomla.Org

Download mod_vnz_rssnews

Donate us

Bài viết liên quan