Hướng dẫn cài đặt Magento

Magento ngày càng trở nên phổ biến để thiết kế website thương mại điện tử bán hàng trực tuyến.

Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt Magento

Hướng dẫn cài đặt Magento

Đầu tiên, bạn có thể download mã nguồn Magento phiên bản phát hành mới nhất tại địa chỉ:

http://www.magentocommerce.com/download

Chọn phiên bản CE (Magento Community Edition) là phiên bản miễn phí của Magento. Bạn có thể dùng các bản được nén với chuẩn .tar.gz hoặc .bz tùy theo các phần mềm giải nén mà máy tính của bạn sãn có.

huong_dan_cai_dat_magento_00

 

Ảnh 1: Ảnh chụp cấu trúc thư mục của Magento

Sau khi tải bản cài đặt, bạn giải nén Magento ra thư mục web mà bạn muốn cài đặt. Hoặc upload lên Hosting thông qua giao thức FTP.

Sau đó truy cập vào đường dẫn website của bạn để tiến hành cài đặt. Ở đây chúng tôi sử dụng đường dẫn http://sandbox.vinazoom.com  để tiến hành hướng dẫn cài đặt.

Cài đặt Magento bước 1

Ảnh 2: Truy cập trực tiếp vào website để tiến hành cài đặt

Tích chọn đồng ý với các chính sách cung cấp phần mềm của Magento để đến với bước tiếp theo

huong_dan_cai_dat_magento_02

Ảnh 3: Thiết lập các thông số chính cho Cửa hàng

Bước này Magento yêu cầu bạn đặt 1 số thông số chính cho cửa hàng. Các thông số này sau này bạn có thể thay đổi trong phần quản trị của Magento, nên có thể để mặc định và sau này thay đổi lại. Các thông số bao gồm:

 • Locale: Quốc gia/ vùng lãnh thổ của cửa hàng. Locale chính là thiết lập mà Magento sẽ sử dụng gối ngôn ngữ nào cho cửa hàng.
 • Time Zone: Múi giờ của cửa hàng
 • Default Currency: Loại tiền tệ gốc. Nếu cửa hàng hỗ trợ nhiều loại tiền tệ, thì các đơn vị tiền tệ khác sẽ được quy đổi theo tỷ giá với tiền tệ gốc.

Chọn lựa các thông số từ bảng lựa chọn và đến với bước tiếp theo.

huong_dan_cai_dat_magento_03

Ảnh 4: Cảnh báo quyền đối với các thư mục

Bước tiếp theo trong quá trình cài đặt, Magento sẽ kiểm tra quyền đối với các thư mục mà Magento cần sử dụng.

Trong hình trên, sau khi kiểm tra, Magento sẽ đưa ra cảnh báo nếu 1 số thư mục chưa được cấp phép quyền cho Script Magento

 • app/etc: Thư mục này phải được quyền ghi trong quá trình cài đặt, để Magento ghi file cấu hình tổng thể của website lên thư mục này.
 • var: Thư mục này phải được cấp quyền ghi lên thư mục, và các thư mục con của nó (chmod recursively). Thư mục này sẽ được Magento dùng để ghi lại các file tạm khi hệ thống hoạt động.
 • media: Thư mục cần được cấp quyền ghi, và cả các thư mục con. Thư mục này Magento sẽ dùng để lưu trữ các file hình ảnh, video và các tập tin đa phương tiện khác do người quản trị upload lên website thông qua bảng quản trị của Magento.

Nếu các bạn dùng hệ điều hành Linux thì có thể sử dụng các lệnh dạng như sau để cấp quyền:

chmod 777 app/etc
chmod -R 777 media var

Sau khi cấp quyền cho các thư mục đúng theo yêu cầu của Magento, chúng ta đến với bước tiếp theo

huong_dan_cai_dat_magento_04

Ảnh 5: Thiết lập cấu hình chính cho Magento

Tại bước này, Magento yêu cầu quản trị viên thiết lập các cấu hình cho website bao gồm:

 • Database type: Chọn loại cơ sở dữ liệu. Thường là MySQL
 • Host: Địa chỉ host của máy chủ MySQL. Thường là localhost
 • Database name: Tên cơ sở dữ liệu
 • User User: Tên tài khoản truy cập cơ sở dữ liệu
 • User password: Mật khẩu của tài khoản truy cập cơ sở dữ liệu
 • Table prefix: Tiền tố tên bảng trong cơ sở dữ liệu. Để trống hoặc có thể dùng tiền tố “mage_” để phân biệt nếu dùng chung với các script khác như Joomla, wordpress v..v
 • Base url: Đường dẫn gốc vào website. Magento sẽ tự động nhận đường dẫn hiện tại làm đường dẫn gốc.
 • Admin path: Magento cho phép bạn tự cấu hình đường dẫn đến bảng quản trị. Chọn là “Admin” cho dễ nhớ với các website đang trong giai đoạn xây dựng thử nghiệm.
 • Enable chart: Bật chức năng kẻ bảng thống kê cho bảng quản trị chính.
 • Skip base url validatation before next step: Dừng kiểm tra đường dẫn gốc cho các bước tiếp theo. Sử dụng nếu bạn tự nhập thông số “Base url” ở trên.
 • Use webserver rewrite: Sử dụng chức năng tạo đường dẫn thân thiện (Mod_rewrite của Apache).
 • User secure SSL: Sử dụng giao thức bảo mật SSL. Thiết lập nếu website của bạn mua chứng chỉ mã hóa SSL.
 • Session Storage Option: Tùy chọn lưu dữ liệu các phiên làm việc của website với người sử dụng. Thường sử dụng lưu dưới dạng File.

Sau khi điền đầy đủ các thông số cấu hình, bạn nhấn Next để đến bước tiếp theo

huong_dan_cai_dat_magento_06

Ảnh 6: Thiết lập tài khoản quản trị gốc cho Magento

Bước này Magento yêu cầu bạn thiết lập tài khoản quản trị gốc của website.

Nhập vào các giá trị tương ứng:

 • First name: Tên người quản trị
 • Last name: Họ
 • Email: email người quản trị
 • User name: Tên dùng để đăng nhập
 • Password: Nhập 2 lần mật khẩu. Chú ý mật khẩu ngắn nhất là 7 ký tự, bao gồm cả số và chữ.
 • Encrypt Key: Khóa bảo mật. Magento sẽ dùng chuỗi này để mã hóa vào các chuỗi cần bảo mật.

Nhập vào các giá trị, và đến với bước kế tiếp

huong_dan_cai_dat_magento_07

Ảnh 6: Thông báo website đã được cài đặt thành công

huong_dan_cai_dat_magento_08

Ảnh 7: Giao diện mặc định trang chủ Magento sau khi cài đặt xong.

huong_dan_cai_dat_magento_09

Ảnh 8: Đăng nhập bảng quản trị website

huong_dan_cai_dat_magento_10

Ảnh 9: Giao diện mặc định khi đăng nhập quản trị thành công

Chúc các bạn thành công.

Thiết kế website Magento

Magento là gì

Hướng dẫn cài đặt Xampp

Hướng dẫn cài đặt Nginx

Bài viết liên quan