Cài đặt Xampp để chạy localhost trên máy bạn

Để cài đặt và chạy được Joomla trên máy bạn, trước đây chúng ta phải lần lượt cài các chương trình : Apache , PHP, Mysql. Qua các bước rất phức tạp. Nay công đoạn đó được rút ngắn hơn rất nhiều, qua việc cài 1 chương trình duy nhất. Đó là Xampp.Sau đây tôi xin hướng dẫn ngắn gọn cách cài Xampp với hệ điều hành WindowXP.

Cài đặt Xampp

Việc đầu tiên đó là download bộ cài của Xampp về máy của bạn.

Các bạn có thể download trực tiếp từ đường dẫn sau đây: xampp package Có thể sử dụng IDM hoặc các công cụ hỗ trợ download khác để download nhanh, và không lo mạng lag.

Các bạn cũng có thể vào trang http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=61776 Tìm phầnXAMPP Windows để cập nhật phiên bản mới của Xampp

Sau khi download bộ cài có dạng xampplite-win32-1.6.6a.exe về máy của bạn, bạn chạy file exe này.

Công việc cài đặt gồm các bước như sau:

  • Chạy chương trình cài đặt XAMPP Installer, khi xuất hiện bảng chọn ngôn ngữ, chọn English và nhấn Ok.
  • Khi xuất hiện bảng Welcome to the Xampp Setup Wizard, nhấn Next.
  • Trong License Agrement chọn I accept the Agreement, nhấn Next.
  • Trong Select Destination Location, chọn nơi cài đặt Xampp. Lưu ý ở bước này nên chọn ổ dĩa khác với ổ dĩa cài Windows để sau này dễ cài đặt cấu hình cho Wampp. Chọn đường dẫn là D:\xampp (cài trên thư mụcxampp của ỗ dĩa D), nhấn Next.

 

  • Trong XAMPP Options, để nguyên mặc định của Xampp và nhấn Install.
  • Chương trình sẽ tiến hành cài đặt và sau cùng nhấn Finish để kết thúc việc cài đặt, chương trình sẽ hỏi bạn có muốn mở bảng điều khiển của Xampp hay không, hãy chọn No vì chúng ta cần chỉnh thêm một vài thông số nữa.

Thư mục gốc (Web Root) để chứa các trang web mặc nhiện của Xampp là D:\xampp\htdocs. Tất cả các Website hoặc thư mục chứa Website đều phải được đặt vào thư mục Web Root (htdocs) thì mới hoạt động được.

Nếu muốn bạn có thể thay đổi thư mục Web Root, bạn nên tạo một thư mục Web Root khác nằm ở bên ngoài thư mụcXampp để dễ sử dụng.

  • Thí dụ tạo thư mục Web Root nằm ở ổ dĩa D: có tên là WWW bằng cách mở File httpd.conf nằm trong thư mục cài đặt Xampp D:\xampp\apache\conf\ (D:\xampp\apache\conf\httpd.conf) bằng chương trìnhNotepad hoặc bất cứ chương trình soạn thảo văn bản nào. Tìm đến dòng DocumentRoot “D:/xampp/htdocs” sửa lại thành DocumentRoot “D:/www” và dòng   sửa lại thành  Save và đóng File này lại. Lưu ý dấu sổ / và \ của đường dẫn phải chính xác.

Mở bảng điều khiển của chương trình Xampp bằng cách nhấn đúp chuột vào Icon XAMPP Control Panel nằm trênDesktop. Nếu xuất hiện bảng xuất hiện bảng Windows Security Alert thì chọn Unblock.

 

Trong bản điều khiển Xampp, chọn Start để khởi động Apache và MySQL. Nhấn vào nút X (góc trên bên phải) để tắt bảng điều khiển, bạn có thể mở bảng điều khiển này bất cứ lúc nào bằng cách nhấn chuột và biểu tượng của Xampp nằm ở khay hệ thống (góc dưới bên phải màn hình).

 

Bây giờ thư mục gốc (Web Root) để chứa các trang web là D:\www. Bạn cũng có thể Copy các File trong thư mụcD:\xampp\htdocs vào thư mục D:\www, sau đó mở chương trình duyệt web (Internet Explorer, Firefox…), trong ô địa chỉ bạn nhập vào: http://localhost nếu hiện lên bảng thông số của Xampp là việc cài đặt đã thành công.

Bài viết liên quan