Tag Archives: apache

Apache là phần mềm mã nguồn mở miễn phí. Có chức năng phục vụ làm web server – máy chủ phục vụ dịch vụ website.

Cài đặt Xampp để chạy localhost trên máy bạn

Để cài đặt và chạy được Joomla trên máy bạn, trước đây chúng ta phải lần lượt cài các chương trình : Apache , PHP, Mysql. Qua các bước rất phức tạp. Nay công đoạn đó được rút ngắn hơn rất nhiều, qua việc cài 1 chương trình duy nhất. Đó là Xampp.Sau đây tôi xin hướng dẫn ngắn gọn cách cài Xampp với hệ điều