Archives

Giới thiệu chung về Magento

magento logo Magento là mã nguồn mở viết bằng ngôn ngữ PHP sử dụng cơ sở dữ liệu MySQL dùng để tạo trang thương mại điện tử B2C(doanh nghiệp bán hàng tới cá nhân). Magento ra đời dựa trên sự nghiên cứu kỹ càng về quy trình vận hành các chức năng của một website thương mại điện tử. Tài thời điểm đầu tiên, Magento định