Thiết kế web bằng Wordpress

Hướng dẫn thiết kế web bằng Wordpress

Cách nhanh nhất đưa web wordpress từ localhost lên host

Wordpress đưa Site Url gốc vào cơ sở dữ liệu, nên việc chuyển đổi domain, hoặc up web từ Localhost lên host mất nhiều thao tác cấu hình phức tạp. Bài viết sau đây hướng dẫn Cách nhanh nhất đưa web wordpress từ localhost lên host. Khác với cách thông thường bạn phải tìm cách export database, cấu hình lại site url, và tạo