Cách nhanh nhất đưa web wordpress từ localhost lên host

WordPress đưa Site Url gốc vào cơ sở dữ liệu, nên việc chuyển đổi domain, hoặc up web từ Localhost lên host mất nhiều thao tác cấu hình phức tạp. Bài viết sau đây hướng dẫn Cách nhanh nhất đưa web wordpress từ localhost lên host.

Khác với cách thông thường bạn phải tìm cách export database, cấu hình lại site url, và tạo lại các Widget của WordPress, giờ đây chúng ta có thể thực hiện việc đưa web WordPress từ localhost lên host chỉ với vài thao tác click chuột đơn giản.

cach-nhanh-nhat-dua-web-wordpress-tu-localhost-len-host

Bước 1:

Plugin Duplicator hỗ trợ việc này rất nhanh chóng và thuận tiện. Bạn có thể cài đặt Duplicator trực tiếp trong phần quản trị hoặc Download Duplicator trên kho ứng dụng của WordPress.

Bước 2:

Sau khi cài đặt xong Duplicator, chúng ta sẽ dùng plugin này để đóng gói toàn bộ trang web.

Truy cập “Duplication” -> “Packpage”. Nhấn vào “Create New” để tạo một bản đóng gói trang web WordPress.

dua-web-wordpress-len-host-voi-duplicator

Bạn có thể tham kháo thêm các cấu hình nâng cao khi tạo Package của Duplicatior, hoặc để nguyên tuỳ chọn mặc định và “Next” qua các bước tiếp theo.

Sau khi làm các thao tác kiểm tra “Duplicator” sẽ hiện ra danh sách trạng thái việc có thể tạo Package hay không. Một vài warning(cảnh báo) có thể xuất hiện do có thể có các file quá lớn dẫn đến việc tạo Package sẽ mất nhiều thời gian dẫn đến Timeout PHP.

dua-web-wordpress-len-host-voi-duplicator-2

Bạn có thể không cần lo lắng nếu chỉ là cảnh báo Warning. Check vào và đến bước tiếp theo.

dua-web-wordpress-len-host-voi-duplicator-3

Bạn có thể thưởng thức 1 tách cafe trong khi ngồi chờ “Duplicator” làm việc vì nếu dung lượng lớn sẽ mất một vài phút cho đến khi bản đóng gói hoàn thiện.

dua-web-wordpress-len-host-voi-duplicator-4

Sau khi tạo hoàn thiện, bản đóng gói bao gồm 2 phần:

  1. File installer.php để thực thi phần cài đặt lại trang web trên host mới
  2. File nén toàn bộ dữ liệu bao gồm các các file và cơ sở dữ liệu đã export.

Các file này được lưu trữ mặc định tại thư mục wp-snapshots

dua-web-wordpress-len-host-voi-duplicator-5

Bước 3:

Upload file installer.php và time_version_archive.zip lên trên host của bạn. Lưu ý bạn có thể thay đổi tên file installer.php để dễ truy cập, nhưng không thay đổi tên file nén .zip.

Bước 4:

Truy cập địa chỉ trang web của bạn để tiến hành bung nén cài đặt trang web WordPress trên host. VD: http://tenmien.com/installer.php

dua-web-wordpress-len-host-voi-duplicator-6

Điền các thông tin khai báo cấu hình cơ sở dữ liệu mới và tiến hành bung cài đặt

dua-web-wordpress-len-host-voi-duplicator-7

Hoàn thiện xong việc bung cài đặt web WordPress lên host mới. Bạn có thể truy cập trang để test thử website wordpress mới, hoặc vào admin để vào cấu hình thêm cho trang web, hoặc xoá bản Package đi để đảm bảo các vấn đề bảo mật trang web.

Duplicator cũng là công cụ backup website wordpress nhanh chóng và hiệu quả cho quản trị viên.

Bài viết liên quan