Thiết kế Template Component Module Plug-in

altVinaZoom nhận thiết kế các template từ dạng mô hình,Code các component, module, plug-in đa chức năng theo yêu cầu sử dụng của quý khách hàng.


Website ngày nay cung cấp rất nhiều tiện ích lớn cho người truy cập. Mã nguồn mở Joomla hỗ trợ mô hình các extensions để webmaster có thể dùng cho các tiện ích của mình.
Vinazoom nhận thiết kế các template để trình bày giao diện website. Các component, module, plug-in đa chức năng phục vụ cho mục đích phát triển website cụ thể.

 

Bài viết liên quan