Tag Archives: tên miền

Tên miền và các dịch vụ, kiến thức về tên miền

Tên miền cấp 3 “.vn” mới – Thêm lựa chọn cho người dùng

Đáp ứng nhu cầu của cộng đồng người dùng, các nhà đăng ký đã nhanh chóng triển khai và cấp phát rộng rãi những tên miền cấp 3., có đuôi ".vn" mới. Đây là việc làm không những tăng thêm sự lựa chọn cho doanh nghiệp mà còn là một giải pháp khá ưu việt cho những doanh nghiệp đi sau trong việc đăng ký thương hiệu