Tag Archives: opensource

Microsoft và Nguồn mở: Ai đã thua?

Mitch Kapor, một chuyên gia hàng đầu thế giới về phần mềm cho rằng cuộc chiến giữa Microsoft và nguồn mở đã kết thúc và Microsoft là kẻ bại trận. Microsoft, chống cự là vô ích! Đã từ nhiều năm nay, cuộc chiến giữa gã khổng lồ Microsoft và cộng đồng nguồn mở trở thành một trong những cuộc chiến lớn nhất,

Drupal là gì

Drupal là gì - Drupal là một khung sườn phát triển phần mềm hướng mô-đun, một hệ thống quản trị nội dung miễn phí và mã nguồn mở. Cũng giống như các hệ thống quản trị nội dung hiện đại khác, Drupal cho phép người quản trị hệ thống tạo và tổ chức dữ liệu, tùy chỉnh cách trình bày, tự động hóa các tác