Tag Archives: online

Thu phí tin tức online sẽ thất bại

Khoảng 25% độc giả báo chí truyền thống cho biết sẽ cắt giảm mua báo, tạp chí để chuyển sang đọc tin miễn phí trên mạng, theo khảo sát mới công bố. Trong khi ngày càng nhiều tập đoàn truyền thông – báo chí lên kế hoạch thu phí người đọc đối với những nội dung mà họ xuất bản trên mạng Internet, thì nghiên