Tag Archives: DNS

Lướt web tốt hơn bằng Google DNS

Khi gặp tình huống mở trang web mà phải chờ rất lâu rồi lại nhận được thông báo “Không tìm được máy chủ” bạn sẽ đổ lỗi cho đường truyền Internet, cho máy chủ… Nhưng còn có thể do bạn đang dùng máy chủ DNS “yếu kém”. Hãy trải nghiệm với  DNS của Google. Mỗi khi bạn gõ địa chỉ (bằng chữ) lên