Tag Archives: công cụ soạn thảo

Các bài viết hướng dẫn sử dụng, cài đặt công cụ soạn thảo bằng phần mềm, và công cụ soạn thảo trực tuyến

Bluefish editor trình soạn thảo chuyên nghiệp cho webmaster

Bluefish là 1 trình soạn thảo văn bản chuyên nghiệp dành cho việc code website. So với các trình soạn thảo cùng chức năng khác, VD như Notepad++ là 1 trong các ứng dụng soạn thảo khá phổ biến. Thì Bluefish có tính hỗ trợ các ngôn ngữ lập trình tốt hơn. Bluefish hỗ trợ sẵn cấu trúc 1 số câu lệnh, và hàm của ngôn ngữ