Tag Archives: Bluefish

Bluefish là phần mềm soạn thảo miễn phí khá được ưa chuộng trên các hệ điều hành như Unix, Linux các phiên bản.

Bluefish editor trình soạn thảo chuyên nghiệp cho webmaster

Bluefish là 1 trình soạn thảo văn bản chuyên nghiệp dành cho việc code website. So với các trình soạn thảo cùng chức năng khác, VD như Notepad++ là 1 trong các ứng dụng soạn thảo khá phổ biến. Thì Bluefish có tính hỗ trợ các ngôn ngữ lập trình tốt hơn. Bluefish hỗ trợ sẵn cấu trúc 1 số câu lệnh, và hàm của ngôn ngữ