Bộ tuyền thông và thông tin bổ sung 8 phần mềm nguồn mở ưu tiên sử dụng

Danh mục phần mềm nguồn mở đáp ứng yêu cầu sử dụng trong cơ quan nhà nước của Bộ TT&TT vừa ban hành được bổ sung thêm 8 sản phẩm.

Bộ TT&TT vừa công bố bản cập nhật danh mục phần mềm nguồn mở yêu cầu các cơ quan nhà nước phải ưu tiên đầu tư, mua sắm và sử dụng khi thực hiện các dự án CNTT.

Ngoài 4 phần mềm nguồn mở đã công bố vào cuối năm 2007 gồm phần mềm văn phòng OpenOffice, trình quản lý thư điện tử máy trạm Thunderbird, trình duyệt web Firefox và bộ gõ tiếng Việt Unikey, danh mục này được bổ sung thêm 8 sản phẩm mới.

Đó là các sản phẩm hệ điều hành máy trạm Ubuntu phiên bản 8.3 trở lên; hệ quản trị cơ sở dữ liệu PostgreSQL phiên bản 8.3 trở lên và MySQL phiên bản 5.1 trở lên; phần mềm thư điện tử máy chủ SendMail phiên bản 8.13 trở lên và Postfix phiên bản 2.5 trở lên; hệ quản trị nội dung Alfresco phiên bản 3.0 trở lên, Drupal phiên bản 6.10 trở lên hoặc Joomla bản 1.5.9 trở lên; và hệ thống cổng thông tin điện tử Liferay phiên bản 4.0 trở lên.

Theo Bộ TT&TT, các sản phẩm trong danh mục này đã được Bộ kiểm định đảm bảo đáp ứng yêu cầu sử dụng trong cơ quan nhà nước. Đây cũng là những sản phẩm phần mềm nguồn mở đang được ứng dụng rộng rãi trên toàn cầu.

Trước đó, vào tháng 12/2007, Bộ TT&TT đã công bố danh mục phần mềm nguồn mở ưu tiên mua sắm và sử dụng trong cơ quan nhà nước, gồm 4 sản phẩm OpenOffice, Thunderbird, Firefox và bộ gõ tiếng Việt Unikey.

Bài viết liên quan