Tag Archives: wifi

Các bài viết về wifi, kết nối không dây

Bảo mật mạng Wi-Fi trong doanh nghiệp nhỏ

Việc bảo mật cho một mạng không dây phải xuất phát từ nhiều góc độ. Mã hóa có thể giúp bạn ngăn chặn những người dùng trái phép kết nối vào mạng Wi-Fi nhưng cách thức này vẫn thực sự không hiệu quả nếu người dùng trái phép này đột nhập vào bên trong tòa nhà công ty của bạn. Thêm vào đó khóa mã hóa có

10 công cụ kết nối Wifi của Linux

Với nhiều người dùng Linux, việc lựa chọn một công cụ Wifi thật không dễ dàng. Dưới đây là 10 công cụ giúp kết nối Wifi cho laptop thường được sử dụng. 1. GNOME Network Manager Đây là công cụ nm-applet (công cụ quản lý mạng trong GNOME). Nó là phương thức kết nối mặc định trong nhiều bản phân phối sử dụng