Tag Archives: vps

Cho thuê VPS dịch vụ máy chủ ảo Mỹ – Việt Nam

VPS Dịch vụ máy chủ ảo - Máy chủ ảo là máy chủ được chia ra từ máy chủ vật lý bàng các phần mềm ảo hóa. Vì vậy máy chủ ảo chỉ sử dụng một phần tài nguyên của máy chủ vật lý, nhưng vẫn có đầy đủ các chức năng như máy chủ vật lý. Sử dụng máy chủ ảo giúp giảm chi phí cho doanh nghiệp vì sử dụng