Tag Archives: giao thức ssl

Các bài viết liên quan đến giao thức bảo mật mã hóa dữ liệu SSL

Lỗi mã hóa SSL đe dọa dữ liệu cần bảo mật

Cơ sở dữ liệu mang thông tin nhạy cảm như chi tiết thẻ tín dụng, thông tin tài khoản ngân hàng kèm mật khẩu đều có thể bị tấn công qua lỗi trong phần mềm sử dụng mã hóa bảo mật SSL. Vấn đề nằm trong cách thức mà nhiều trình duyệt sử dụng để triển khai SSL (Secure Sockets Layer) và lỗi cũng nằm trong hệ thống