Tag Archives: browsers

Browser là các phần mềm trình duyệt website, để người sử dụng Internet vào xem trang web. Các browser thông dụng như Google Chrome, Firefox, Internet Explore, Safari, Opera

Trình duyệt web Arora – Nhỏ mà mạnh

Có thể chưa bao giờ bạn nghe đến Arona, nhưng nếu các trình duyệt web IE, Firefox, Safari bạn còn chê ì ạch thì hãy thử sử dụng Arora xem sao. Arora là trình duyệt web miễn phí, sử dụng Webkit, chính là bộ mã nguồn mở đã tạo ra hai trình duyệt web: Safari và Google Chrome. Tuy nhiên, khác với “2 người anh em” danh tiếng,